ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


SOKKIA Automatic Level article

 

 

B20
SOKKIA
กำลังขยาย 32 เท่า

B30A
SOKKIA
กำลังขยาย 28 เท่า
B40A
SOKKIA
กำลังขยาย 24 เท่า

 

รายละเอียด SOKKIA B20 Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 32 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 215 มม. (8.5 นิ้ว)
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.3 ม.
 • ความคมชัดของภาพ Resolving Power 3 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
 • ศูนย์เล็งมีเลนส์ขยาย Optical มองเป้าหมายได้ง่าย
 • เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปวายนอน Wedge
 • ปรับโฟกัสได้ 2 จังหวะ เพื่อเห็นภาพชัดได้เร็วขึ้น
 • กรวยบังแสง Sunshade ประกอบติดอยู่ในตัวกล้อง
 • ชุดออโตระบบแม่เหล็ก เป็นตัวลดการสั่นสะเทือน
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.3 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 15 ลิปดา
 • ทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 0.7 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 103 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา 
 • อ่านค่ามุมโดยตรงได้ 1 องศา
 • อ่านค่ามุมโดยประมาณได้ละเอียดถึง 6 ลิปดา
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม
 • มีปริซึมมองระดับฟองกลม เพื่อเห็นภาพหัวตั้ง
 • มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
 • ใช่ได้ทั้งขาตั้งหัวเรียบ และหัวโค้งนูน
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.85 กิโลกรัม 

 

 

          แคตตาล็อค Catalogue (B20)

          รายละเอียด Description (B20)

          หนังสือคู่มือ Manual (B20)

 

รายละเอียด SOKKIA B30A Auto Level 

 • กำลังขยายภาพ 28 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 214 มม. (8.24 นิ้ว)
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.5 ม.
 • ความคมชัดของภาพ Resolving Power 3.5 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
 • ศูนย์เล็งมีเลนส์ขยาย Optical มองเป้าหมายได้ง่าย
 • เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปกากบาท Cross Line
 • ปุ่มปรับภาพให้ชัดอยู่ในตำแหน่งที่ปรับได้ถนัดมือ
 • ค่าคูณคงที่ : 100 / ค่าตัวบวกสเตเดียคงที่ : 0 ม.
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.5 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 15 ลิปดา
 • ทำระดับ ไป-กลับในระยะ 1 กม. +/- 1.5 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 99 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา
 • อ่านค่ามุมโดยตรงได้ 1 องศา
 • อ่านค่ามุมโดยประมาณได้ละเอียดถึง 6 ลิปดา
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • มีกระจกสำหรับสะท้อนมองระดับน้ำฟองกลม
 • มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
 • ใช่ได้ทั้งขาตั้งหัวเรียบ และหัวโค้งนูน
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.5 กิโลกรัม

 

 

          แคตตาล็อค Catalogue (B30A)

          รายละเอียด Description (B30A)

          หนังสือคู่มือ Manual (B30A)


รายละเอียด SOKKIA B40A Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 24 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 214 มม. (8.24 นิ้ว)
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.5 ม.
 • ความคมชัดของภาพ Resolving Power 4 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
 • มีศูนย์เล็งปืนมองเห็นเป้าหมายได้ง่าย
 • เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปกากบาท Cross Line
 • ปุ่มปรับภาพให้ชัดอยู่ในตำแหน่งที่ปรับได้ถนัดมือ
 • ค่าคูณคงที่ : 100 / ค่าตัวบวกสเตเดียคงที่ : 0 ม.
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.5 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 15 ลิปดา
 • ทำระดับ ไป-กลับในระยะ 1 กม. +/- 2.0 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 99 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา
 • อ่านค่ามุมโดยตรงได้ 1 องศา
 • อ่านค่ามุมโดยประมาณได้ละเอียดถึง 6 ลิปดา
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • มีกระจกสำหรับสะท้อนมองระดับน้ำฟองกลม
 • มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
 • ใช่ได้ทั้งขาตั้งหัวเรียบ และหัวโค้งนูน
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.5 กิโลกรัม

 

 

 

          แคตตาล็อค Catalogue (B40A)

          รายละเอียด Description (B40A)

          หนังสือคู่มือ Manual (B40A)


 

 

 

 

  

 
กล้องระดับอัตโนมัติ Automatic Levels

TOPCON Automatic Level article
GANCE Automatic Level article
PENTAX Automatic Level article
NIKON Automatic Level article
LEICA Automatic Level article
Topcon AT-B2 Auto Level article
Topcon AT-B3A Auto Level article
Topcon AT-B4A Auto Level article
Sokkia B20 Auto Level article
Sokkia B30A Auto Level article
Sokkia B40A Auto Level article
Gance GB20 Auto Level article
Gance G3-32X Auto Level article
Pentax AL-M32 Auto Level article
Pentax AP-230 Auto Level article
Nikon AE-7C Auto Level article
Leica NA730 Auto Level article