ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ชนิดอลูมิเนียม (Total Station) " MYZOX " GAT-OL article
 
ยี่ห้อ MYZOX
รุ่น    GAT-OL
ยี่ห้อชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 4,500.- (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
 
 
   
รายละเอียดทางเทคนิค :
1. ขาตั้งกล้องเป็นชนิดอลูมิเนียม Aluminium Tripod คุณภาพดี
2. สามารถเลื่อนปรับระดับสูง-ต่ำได้ พร้อมตัวล็อคแบบหางปลา Screw Lock
3. ขายึดออกได้ยาว 175.5 ซม. เลื่อนเก็บสั้นเหลือ 105.5 ซม.
4. หัวขาตั้งเป็นแบบแบนเรียบ หน้ากว้าง 160 มม. รูภายในกว้าง 65 มม.
5. ขาทั้งสามข้างออกแบบเป็นทรงเหลี่ยม เพื่อรับน้ำหนักได้มั่นคงยิ่งขึ้น
6. น้ำหนัก 4.5 กก. เหมาะสำหรับกล้องสำรวจ Total Station ที่มีน้ำหนักมาก
7. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
8. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
Description รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************
 
ยี่ห้อ MYZOX
รุ่น    SDX-YL
ยี่ห้อชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 3,000.- (สามพันบาทถ้วน)
 
 
 
รายละเอียดทางเทคนิค : 
1. ขาตั้งกล้องเป็นชนิดอลูมิเนียม Aluminium Tripod คุณภาพดี
2. สามารถเลื่อนปรับระดับสูง-ต่ำได้ พร้อมตัวล็อคแบบหางปลา Screw Lock
3. ขายึดออกได้ยาว 171 ซม. เลื่อนเก็บสั้นเหลือ 103 ซม.
4. หัวขาตั้งเป็นแบบแบนเรียบ หน้ากว้าง 160 มม. รูภายในกว้าง 66 มม.
5. ขาทั้งสามข้างออกแบบเป็นทรงเหลี่ยม เพื่อรับน้ำหนักได้มั่นคงยิ่งขึ้น
6. น้ำหนัก 3.9 กก. เหมาะสำหรับ Total Station โดยตรง
7. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
8. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
Description รายละเอียด
 
 
 
****************************************************************************************
 
ยี่ห้อ SOKKIA
รุ่น    PFA1
ยี่ห้อชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 3,000.- (สามพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 170 ซม. สั้นสุด 104 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 156 มม. และมีรูภายในกว้าง 67 มม.
04. น้ำหนัก 4.0 กก. เหมาะสำหรับ กล้องวัดมุม ที่มีน้ำหนักมาก
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 
****************************************************************************************
 
ยี่ห้อ SOUTH
รุ่น    TQS
ผลิตในประเทศจีน Made in China
ราคา 3,000.- (สามพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. ปรับความสูง-ต่ำได้ มีระบบล็อค 2 ชั้น
03. ขายึดออกได้ยาว 161 ซม. เลื่อนเก็บสั้นเหลือ 103 ซม.
04. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 156 มม. และมีรูภายในกว้าง 66 มม.
05. น้ำหนัก 4.6 กก. เหมาะสำหรับ Total Station โดยตรง
06. มีโซ่กันขาตั้งเลื่อนถ่างออก
 
***************************************************************************************
 ขาตั้งกล้องสำรวจ Surveying Tripods

ชนิดอลูมิเนียม (กล้องระดับ) " MIC " SJA10F article
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม) " MIC " S6 article
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม Total Station) " MYZOX " SDX-YL article
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม) " MYZOX " LAN-OL article
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม Total Station) " SOKKIA " PFA1 article
ชนิดอลูมิเนียม (หัวโค้งสำหรับกล้องระดับ) " SOKKIA " PSA1 article
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม Total Station) " SOUTH " TQS article
ชนิดอลูมิเนียม (หัวโค้งสำหรับกล้องระดับ) " MIC " DY article
ชนิดอลูมิเนียม (Total Station) " MIC " TW-20 article
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม) " MIC " SJW-20 article