ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Sokkia B40

กล้องระดับชนิดอัตโนมัติ Auto Level กำลังขยาย 24 เท่า    
   
    ยี่ห้อ SOKKIA
    รุ่น    B40 

    ผลิตในประเทศจีน  Made in China
   


   
    รายละเอียด :
01.    กล้องเล็งมีกำลังขยาย 24 เท่า ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้ง
02.    ลำกล้องมีขนาดความยาว 215 มม.(8.46 นิ้ว)
03.    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม.(1.26 นิ้ว)
04.    ภาพที่เห็น Field of view ในระยะ100 เมตร มีขนาด 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา
05.    ความคมชัดของภาพ Resolving Power 4 พิลิปดา
06.    ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร
07.    ค่าตัวคูณคงที่ (อัตราส่วนสเตเดีย) 1 : 100 / ค่าตัวบวกสเตเดียคงที่ : 0
08.    เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้ระบบแม่เหล็ก เป็นตัวลดการสั่นสะเทือน
09.    ช่วงการทำงานของตัวทำระดับอัตโนมัติ Compensator +/- 15 ลิปดา
10.    ความละเอียดในการปรับตั้งกล้อง Setting Accaracy +/- 0.5 พิลิปดา
11.    มาตรฐานการทำระดับไป-กลับ ระยะ 1 กม. มีความคลาดเคลื่อน +/- 2.0 มม.
12.    ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
13.    จานองศาอ่านมุมราบระบบ 360 องศา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 103 มม. (4.1 นิ้ว)
14.    อ่านค่ามุมโดยตรงได้ 1 องศา และสามารถอ่านโดยประมาณได้ละเอียดถึง 6 ลิปดา
15.    มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
16.    ใช้ระบบควงสามเส้าในการตั้งระดับของกล้อง
17.    ใช้ได้ทั้งขาตั้งหัวเรียบ และหัวโค้งนูน
18.    ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6 (IEC 60529:2001)
19.    น้ำหนักของตัวกล้อง 1.70 กิโลกรัม
   
    อุปกรณ์ประกอบด้วย :
01.    กล่องบรรจุทำด้วยพลาสติก ภายในมีวัสดุรองรับกันสะเทือน
02.    ขาตั้งกล้องทำด้วยอลูมิเนียม ปรับความสูง-ต่ำได้
03.    ฝาครอบปิดเลนส์หน้ากล้อง
04.    ลูกดิ่ง พร้อมสายดิ่ง 1 ชุด
05.    ถุงคลุมกล้อง , สารกันชื้น , ผ้าเช็ดเลนส์
06.    เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง 1 ชุด
07.    หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้อง
08.    รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการตรวจซ่อมบำรุงหลังการขาย
 

Description รายละเอียด

Catalog แคตตาล็อค


 

ย้อนกลับ >>>>>    Sokkia B20 [32X]

ย้อนกลับ >>>>>    Sokkia B30 [28X]

ย้อนกลับ >>>>>    Sokkia B40 [24X]

ย้อนกลับ >>>>>    กล้องระดับ SOKKIA

ย้อนกลับ >>>>>    กล้องระดับ Automatic Levelsหน้า 1/1
1
[Go to top]