ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ขาตั้งกล้องสำรวจ Surveying Tripods


ชนิดอลูมิเนียม (กล้องระดับ) " MIC " SJA10Farticle
ยี่ห้อ MIC
รุ่น    SJA10F
ผลิตในประเทศจีน Made in China
ราคา 2,000.- (สองพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 165 ซม. สั้นสุด 101 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 140 มม. และมีรูภายในกว้าง 41 มม.
04. น้ำหนักเบา 3.2 กก. เหมาะสำหรับ กล้องระดับ ทั่วไป
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม) " MIC " S6article
ยี่ห้อ MIC
รุ่น    S6
ผลิตในประเทศจีน Made in China
ราคา 2,500.- (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 170 ซม. สั้นสุด 104 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 156 มม. และมีรูภายในกว้าง 65 มม.
04. น้ำหนัก 4.0 กก. เหมาะสำหรับ กล้องวัดมุม ทั่วไป
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (Total Station) " MYZOX " GAT-OLarticle
ยี่ห้อ MYZOX
รุ่น    GAT-OL
แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 4,500.- (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 175.5 ซม. สั้นสุด 105.5 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 160 มม. และมีรูภายในกว้าง 65 มม.
04. น้ำหนัก 4.5 กก. เหมาะสำหรับกล้อง Total Station ที่มีน้ำหนักมาก
05. ขาทั้งสามข้างออกแบบเป็นทรงเหลี่ยม เพื่อรับน้ำหนักได้มั่นคงยิ่งขึ้น
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม Total Station) " MYZOX " SDX-YLarticle
ยี่ห้อ MYZOX
รุ่น    SDX-YL
แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 3,000.- (สามพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 171 ซม. สั้นสุด 103 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 160 มม. และมีรูภายในกว้าง 66 มม.
04. น้ำหนัก 3.9 กก. เหมาะสำหรับ Total Station โดยตรง
05. ขาทั้งสามข้างออกแบบเป็นทรงเหลี่ยม เพื่อรับน้ำหนักได้มั่นคงยิ่งขึ้น
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม) " MYZOX " LAN-OLarticle
ยี่ห้อ MYZOX
รุ่น    LAN-OL
แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 3,000.- (สามพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 171 ซม. สั้นสุด 103 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 160 มม. และมีรูภายในกว้าง 66 มม.
04. น้ำหนัก 3.9 กก. เหมาะสำหรับ กล้องวัดมุม ทั่วไป
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม Total Station) " SOKKIA " PFA1article
ยี่ห้อ SOKKIA
รุ่น    PFA1
แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 3,000.- (สามพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 170 ซม. สั้นสุด 104 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 156 มม. และมีรูภายในกว้าง 67 มม.
04. น้ำหนัก 4.0 กก. เหมาะสำหรับ กล้องวัดมุม ที่มีน้ำหนักมาก
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (หัวโค้งสำหรับกล้องระดับ) " SOKKIA " PSA1article
ยี่ห้อ SOKKIA
รุ่น    PSA1
แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น  Made in China
ราคา 4,000.- (สี่พันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. หัวขาตั้งเป็นแบบโค้งกลม Domed head หน้ากว้าง 160 มม.
03. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 170 ซม. สั้นสุด 104 ซม.
04. น้ำหนัก 4.0 กก. เหมาะสำหรับ กล้องระดับ โดยตรง
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม Total Station) " SOUTH " TQSarticle
ยี่ห้อ SOUTH
รุ่น    TQS
ผลิตในประเทศจีน Made in China
ราคา 3,000.- (สามพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. ปรับความสูง-ต่ำได้ มีระบบล็อค 2 ชั้น
03. ขายึดออกได้ยาว 161 ซม. เลื่อนเก็บสั้นเหลือ 103 ซม.
04. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 156 มม. และมีรูภายในกว้าง 66 มม.
05. น้ำหนัก 4.6 กก. เหมาะสำหรับ Total Station โดยตรง
06. มีโซ่กันขาตั้งเลื่อนถ่างออก
ชนิดอลูมิเนียม (หัวโค้งสำหรับกล้องระดับ) " MIC " DYarticle
ยี่ห้อ MIC
รุ่น    DY
ผลิตในประเทศจีน Made in China
ราคา 3,500.- (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยอลูมิเนียม 
02. หัวขาตั้งเป็นแบบโค้งกลม Domed head หน้ากว้าง 160 มม.
03. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 170 ซม. สั้นสุด 103 ซม.
04. น้ำหนัก 4.0 กก. เหมาะสำหรับ กล้องระดับ โดยตรง
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (Total Station) " MIC " TW-20article
ยี่ห้อ MIC
รุ่น    TW-20
ผลิตในประเทศจีน Made in China
ราคา 5,000.- (ห้าพันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยไม้คุณภาพดี
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 171 ซม. สั้นสุด 103 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 156 มม. และมีรูภายในกว้าง 65 มม.
04. น้ำหนัก 6.0 กก. เหมาะสำหรับ Total Station โดยตรง
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ชนิดอลูมิเนียม (กล้องวัดมุม) " MIC " SJW-20article
ยี่ห้อ MIC
รุ่น    SJW-20
ผลิตในประเทศจีน Made in China
ราคา 4,000.- (สี่พันบาทถ้วน)

01. ขาตั้งกล้องชนิดสามขา ทำด้วยไม้คุณภาพดี
02. เลื่อนขาขึ้น-ลงได้ยาวสุด 171 ซม. สั้นสุด 103 ซม.
03. แป้นรองฐานกล้องกว้าง 156 มม. และมีรูภายในกว้าง 65 มม.
04. น้ำหนัก 6.0 กก. เหมาะสำหรับ กล้องวัดมุม ที่มีน้ำหนักมาก
05. มีเหล็กแหลมที่ปลายขา สำหรับยึดเกราะพื้น ถอดเปลี่ยนได้
06. มีสายสะพายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
หน้า 1/1
1
[Go to top]