ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เทปสายไฟ Measurement Tape Ropes


ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น MSR50 (50m)article
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น  Made in Japan 
ราคา 2,100.- (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

01.แถบวัดระยะทำด้วยใยแก้ว Fiberglass มีความเหนียว
02.เนื้อเทปมีความยาว 50 ม. กว้าง 6 มิล. และหนา 2.0 มิล.
03.อ่านค่าด้วยระบบเมตริก มีขีดแบ่งละเอียดช่องละ 1 ซม.
04.มีตัวเลขแสดงระยะเมตรและ ซม.กำกับให้เห็นทุกๆ  10 เซนติเมตร
05.ตัวเลข และขีดแบ่งค่าพิมพ์สีเคลือบเห็นชัด คงทนไม่ลบเลือนง่าย
06.มีสติกเกอร์ติดแสดงการให้คำรับรองจาก สนง.กลางชั่งตวงวัด
ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น MSR100 (100m)article
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น  Made in Japan 
ราคา 3,600.- (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

01.แถบวัดระยะทำด้วยใยแก้ว Fiberglass มีความเหนียว
02.เนื้อเทปกว้าง 6 มิล. ความยาว 100 ม. และหนา 2.0 มิล.
03.อ่านค่าด้วยระบบเมตริก มีขีดแบ่งละเอียดช่องละ 1 ซม.
04.มีตัวเลขแสดงระยะเมตรและ ซม.กำกับให้เห็นทุกๆ  10 เซนติเมตร
05.ขีดแบ่งค่า และตัวเลขพิมพ์สีเคลือบเห็นชัด คงทนไม่ลบเลือนง่าย
06.มีสติกเกอร์ติดแสดงการให้คำรับรองจาก สนง.กลางชั่งตวงวัด
หน้า 1/1
1
[Go to top]