ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กล้องวัดมุมมือสองชนิดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Theodolite


SOKKIA DT5Sarticle

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
พิเศษขายเหลือ  @ 49,000.- (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
กล้องตรวจเช็คแล้ว พร้อมใช้งานเที่ยงตรง (สภาพ 80%)
รับประกันคุณภาพ 1 ปี มีใบรับรอง Calibration Certificate
มีกำลังขยาย 30 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 45 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 5"
มีจอแสดงผลค่ามุมชนิด LCD 2 หน้าจอ

SOKKIA DT5ASarticle

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
พิเศษขายเหลือ  @ 42,000.- (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
กล้องตรวจเช็คแล้ว พร้อมใช้งานเที่ยงตรง (สภาพ 80%)
รับประกันคุณภาพ 1 ปี มีใบรับรอง Calibration Certificate
มีกำลังขยาย 30 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 45 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 5"
มีจอแสดงผลค่ามุมชนิด LCD 1 หน้าจอ

Nikon NE-10RCarticle

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
ขายลดพิเศษ  @ 54,000.- (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
กล้องเที่ยงตรงสมบูรณ์ (สภาพ 90%) ขายครบชุดพร้อมใช้งาน
มีใบรับรอง Calibration Certificate รับประกันคุณภาพ 1 ปี
มีกำลังขยาย 30 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 45 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 5"
มีจอแสดงผลค่ามุมชนิด LCD 2 หน้าจอ

Topcon DT-209Larticle

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
ขายเหลือเพียง  @ 59,000.- (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
กล้องเที่ยงตรงสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน (สภาพ 90%)
มีใบรับรอง Calibration Certificate รับประกันคุณภาพ 1 ปี
มี Laser Pointer กำหนดจุดเป้าหมาย ปรับคมชัดได้
มีกำลังขยาย 26 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 40 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 9"

Topcon DT-113article

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
ขายเหลือเพียง  @ 45,000.- (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
กล้องเที่ยงตรงสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน (สภาพ 90%)
มีใบรับรอง Calibration Certificate รับประกันคุณภาพ 1 ปี
มี Laser Pointer กำหนดจุดเป้าหมาย ปรับคมชัดได้
มีกำลังขยาย 30 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 45 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 5"

Topcon DT-110article

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
ลดพิเศษเหลือ @ 42,000.- (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
กล้องเที่ยงตรง (สภาพ 80%) ขายครบชุดพร้อมใช้งาน
รับประกันคุณภาพ 1 ปี มีใบรับรอง Calibration Certificate
มีกำลังขยาย 30 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 45 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 5"
มีจอแสดงผลค่ามุมชนิด LCD 2 หน้าจอ

Topcon DT-106article

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
ลดพิเศษเหลือ @ 39,000.- (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
กล้องเที่ยงตรง (สภาพ 80%) ขายครบชุดพร้อมใช้งาน
รับประกันคุณภาพ 1 ปี มีใบรับรอง Calibration Certificate
มีกำลังขยาย 26 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 40 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 9"
มีจอแสดงผลค่ามุมชนิด LCD 1 หน้าจอ

South ET-05article

กล้องวัดมุมมือสอง Theodolite
ลดพิเศษเหลือ @ 39,000.- (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
กล้องเที่ยงตรง (สภาพ 90%) ขายครบชุดพร้อมใช้งาน
รับประกันคุณภาพ 1 ปี มีใบรับรอง Calibration Certificate
มีกำลังขยาย 30 เท่า เลนส์หน้ากล้องกว้าง 45 มม.
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ค่ามุมที่วัดได้มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) +/- 5"
มีจอแสดงผลค่ามุมชนิด LCD 2 หน้าจอ

หน้า 1/1
1
[Go to top]