ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กล้องระดับ LEICA

  กล้องสำรวจชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีให้เลือกหลายระดับชั้นงาน

 Leica NAK2 [32X]article

01.เป็นรุ่นที่ให้ความแม่นยำสูงกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 32 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 2.2 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 0.7 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
07.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6

Leica NA2 [32X]article

01.เป็นรุ่นที่ให้ความแม่นยำสูงกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 32 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 2.3 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 0.8 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 12 ลิปดา
07.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6

Leica NA730 [30X]article

01.เป็นรุ่นที่ใช้ได้หลากหลายกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 30 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 3.0 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 1.2 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
07.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX57

Leica NA724 [24X]article

01.เป็นรุ่นที่ประหยัดสำหรับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมีกำลังขยาย 24 เท่า ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้ง
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 2.6 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 2.0 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
07.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX57

Leica NA332 [32X]article
01.เป็นรุ่นที่ใช้ได้หลากหลายกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 32 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 2.1 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 1.8 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
07.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX54
Leica NA324 [24X]article
01.เป็นรุ่นที่ประหยัดสำหรับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมีกำลังขยาย 24 เท่า ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้ง
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 2.1 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 2.0 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
07.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX54
หน้า 1/1
1
[Go to top]