ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กล้องระดับ HORIZON

กล้องสำรวจชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์  มีให้เหลือเหมาะกับงานสำรวจทั่วไป

 Horizon HL32 [32X]article

01.เป็นรุ่นที่ให้ความแม่นยำสูงกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 32 เท่า
03.เลนส์ด้านหน้าของกล้องเล็งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.
04.ภาพที่เห็น Field of view ในระยะ100 เมตร มีขนาด 2.3 เมตร
05.ใช้ระบบอัตโนมัติแบบ Compensator มีช่วงการทำงาน  +/- 15 ลิปดา
06.มีความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง Setting Accaracy +/- 0.5 พิลิปดา
07.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 1.0 มม.
08.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP54
09.น้ำหนักของตัวกล้อง 1.5 กิโลกรัม

Horizon HL24 [24X]article

01.เป็นรุ่นที่ประหยัดสำหรับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมีกำลังขยาย 28 เท่า ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้ง
03.เลนส์ด้านหน้าของกล้องเล็งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
04.ภาพที่เห็น Field of view ในระยะ100 เมตร มีขนาด 2.3 เมตร
05.ใช้ระบบอัตโนมัติแบบ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
06.ความละเอียดในการปรับตั้งกล้อง Setting Accaracy +/- 0.5 พิลิปดา
07.ค่าเบี่ยงเบนในการถ่ายระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กม.  +/- 2.5 มม.
08.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP54
09.น้ำหนักของตัวกล้อง 1.4 กิโลกรัม

หน้า 1/1
1
[Go to top]