ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กล้องระดับ GANCE

   กล้องวัดระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ GANCE เป็นกล้องสำรวจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน


ผลิตในตระกูล G series มีรูปทรงที่แตกต่าง เลือกใช้ตามประเภทของงาน ประกอบด้วย :
  G1      เป็นรุ่นที่ให้ความแม่นยำสูงกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
  กำลังขยาย 38 เท่า ,  ทำระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กม. (Accuracy) +/- 0.7 มม.
  GB20  เป็นรุ่นที่ให้ความแม่นยำสูงกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
  กำลังขยาย 32 เท่า ,  ทำระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กม. (Accuracy) +/- 0.7 มม.
  G2      เป็นรุ่นที่ใช้ได้หลากหลายกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
  กำลังขยาย 32 เท่า ,  ทำระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กม. (Accuracy) +/- 0.7 มม.
  G3      เป็นรุ่นที่ประหยัดสำหรับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
  กำลังขยาย 32 เท่า ,  ทำระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กม. (Accuracy) +/- 1.0 มม.Gance G1-38X [38X]article

01.เป็นรุ่นที่ให้ความแม่นยำสูงกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 38 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 46 มม.
04.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 0.7 มม.
05.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
06.ศูนย์เล็งเป้าหมายมีเลนส์ขยายเป็นระบบ Optical ทำให้มองเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
07.เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปวายนอน Wedge
08.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6

Gance GB20 [32X]article

01.เป็นรุ่นที่ให้ความแม่นยำสูงกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 32 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มม.
04.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 0.7 มม.
05.ปุ่มโฟกัสภาพเป็นระบบปรับ 2 จังหวะ เพื่อปรับเห็นภาพชัดเจนได้เร็วขึ้น
06.ศูนย์เล็งเป้าหมายมีเลนส์ขยายเป็นระบบ Optical ทำให้มองเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
07.เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปวายนอน Wedge
08.มีกรวยบังแสง hood ประกอบติดอยู่ในตัวกล้อง สามารถยื่นออกและหดเก็บได้

Gance G2-32X [32X]article

01.เป็นรุ่นที่ใช้ได้หลากหลายกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 32 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 2.3 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 0.7 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
07.เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปวายนอน Wedge
08.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6

Gance G3-32X [32X]article

01.เป็นรุ่นที่ประหยัดสำหรับงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
02.กล้องเล็งมองเห็นภาพหัวตั้งตรง มีกำลังขยาย 32 เท่า
03.เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มม.
04.ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร มีขนาดความกว้าง 2.3 ม.
05.ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ ในระยะ 1 กม. +/- 1.0 มม.
06.ระบบอัตโนมัติ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 15 ลิปดา
07.มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
08.ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6

หน้า 1/1
1
[Go to top]