ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล Digiroller PLUS II  
รหัส : 093601
ยี่ห้อ : DIGIROLLER
รุ่น : PLUS II
รายละเอียดย่อ :

เป็นเครื่องมือวัดระยะทางละเอียดชนิดเดินตาม ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สามารถคำนวณหาพื้นที่ และปริมาตรได้ มีหนัาจอแสดงระยะทาง และค่าที่เกิดจากการวัด หรือคำนวณ
รายละเอียดทั้งหมด :

 

ข้อมูลทางเทคนิค :

1.  เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม สามารถวัดระยะได้ไม่น้อยกว่า 999,999.99 เมตร และมีความละเอียดในการวัดระยะถึงหน่วยเซนติมเตร

2.  มีหน้าจอ LCD แสดงผลการวัดระยะ และการคำนวณเป็นตัวเลข

3.  หน้าจอมีระบบให้แสงสว่างในกรณีทำงานในที่ที่มีแสงน้อย

4.  ตัวเครื่องสามารถถอดประกอบได้ และมีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง

5.  สามารถปรับระดับความสุงของเครื่องมือให้เหมาะกับความสูงของผู้ใช้งานได้

6.  เส้นรอบวงของวงล้อมีขนาดไม่เล็กกว่า 1 เมตร

7.  สามารถคำนวณพื้นที่ ปริมาตร และพื้นที่ที่ซับซ้อนได้

8.  สามารถวัดระยะทางจริงจากผนังด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้  โดยมีระบบชดเชยรัศมีของวงล้อ

9.  สามารถเก็บบันทึกค่าที่วัดได้ 9 หมวด แยกเป็นหมวดละ 5 ค่า คือ กว้าง ยาว สูง พื้นที่ และปริมาตร

10. สามารถเปลี่ยนหน่วยที่ใช้วัดเป็น เมตร นิ้ว ฟุต และเอเคอร์ได้

11. ใช้ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA จำนวณ 4 ก้อน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

12. ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งาน ภายใน 12 นาที

13. มึคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

 

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ