ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Sokkia OM5 Parallel Plate Micrometer  


รหัส : 040118
ยี่ห้อ : SOKKIA (ญี่ปุ่น)
รุ่น : OM5
รายละเอียดย่อ :

OM5 เป็นเครื่องมือวัดแบบสเกล อ่านค่าระดับให้ละเอียด( Parallel Plate Micrometer )
มีขีดแบ่งช่องละ 0.1 มิล. มึตัวเลขกำกับช่วงละ 0.5 มิล.
อ่านค่าตัวเลขโดยประมาณ 0.01 มิล.
รายละเอียดทั้งหมด :

 เครื่องวัดละเอียด Parallel Plate Micrometer ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น OM5 

  1. เป็นเครื่องมือวัดแบบสเกล อ่านค่าระดับให้ละเอียด โดยใช้ Parellel Plate Micrometer
  2. ตัวเครื่องเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน ( ไม่แยกชิ้น ) เพื่อสะดวกในการใช้งาน
  3. ตัวเครื่องออกแบบใช้ร่วมกับกล้องระดับ โดยไม่ต้องปรับแก้หลอดระดับน้ำฟองกลม
  4. แผ่นสเกลทำด้วยแก้ว อ่านค่าผ่านช่องมองที่มีเลนส์ขยาย Eyepiece เพื่อเห็นเด่นชัด
  5. ขนาดสเกลในการวัดอยู่ในช่วง 10 มิล. ( Range 10 mm ) แบ่งเป็น 100 ช่อง
  6. มีขีดแบ่งช่องละ 0.1 มิล ( Smallest Graduation 0.1 mm )  มีตัวเลขกำกับช่วงละ 0.5 มิล.
  7. อ่านค่าตัวเลขโดยประมาณ 0.01 มิล. ( Estimate 0.01 mm )
  8. มีกระเป๋าบรรจุกันสะเทือน 

 

ห้างฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 รายละเอียด OM5หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ