ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Topcon AT-B2 Auto Level


 

รายละเอียด Topcon AT-B2 Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 32 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 215 มม.
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.3 ม.
 • ความคมชัดของภาพ Resolving Power 3 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
 • ศูนย์เล็งเป็นระบบ Optical มองเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
 • เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปวายนอน Wedge
 • ปรับโฟกัสได้ 2 จังหวะ เพื่อเห็นภาพชัดได้เร็วขึ้น
 • กรวยบังแสง Sunshade ประกอบติดอยู่ในตัวกล้อง
 • ชุดออโตระบบแม่เหล็ก เป็นตัวลดการสั่นสะเทือน
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.3 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 15 ลิปดา
 • ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ
 • ในระยะ 1 กม. +/- 0.7 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 103 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา 
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • มีปริซึมมองระดับฟองกลม เพื่อเห็นภาพหัวตั้ง
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.85 กิโลกรัม

. 

รายละเอียด Topcon AT-B3A Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 28 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 214 มม.
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.5 ม.
 • ความคมชัดของภาพ Resolving Power 3.5 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
 • ศูนย์เล็งเป็นระบบ Optical มองเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
 • ชุดออโตระบบแม่เหล็ก เป็นตัวลดการสั่นสะเทือน
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.5 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 15 ลิปดา
 • ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ
 • ในระยะ 1 กม. +/- 1.5 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 99 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา 
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.5 กิโลกรัม

รายละเอียด Topcon AT-B4A Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 24 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 214 มม.
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.5 ม.
 • ความคมชัดของภาพ Resolving Power 4 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
 • ชุดออโตระบบแม่เหล็ก เป็นตัวลดการสั่นสะเทือน
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.5 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 15 ลิปดา
 • ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ ไป-กลับ
 • ในระยะ 1 กม. +/- 2.0 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 99 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา 
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.5 กิโลกรัม

 

AT-B2
TOPCON
กำลังขยาย 32 เท่า

AT-B3A
TOPCON
กำลังขยาย 28 เท่า
AT-B4A
TOPCON
กำลังขยาย 24 เท่า

 

 

 
กล้องประมวลผล กล้องวัดมุม กล้องวัดระดับอัตโนมัติ
Total Stations Theodolites Automatic Levels

 หน้า 1/1
1
[Go to top]