ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ล้อวัดระยะ DIGIROLLER (1) ล้อวัดระยะ WAUGH (1) ล้อวัดระยะ ROTOSURE (2)
ล้อวัดระยะ TOPMEASURE (2) ล้อวัดระยะ BMI (0) ล้อวัดระยะ MYZOX (1)


View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 7 รายการ

 view
รหัส : 093601
ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล Digiroller PLUS II

เป็นเครื่องมือวัดระยะทางละเอียดชนิดเดินตาม ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สามารถคำนวณหาพื้นที่ และปริมาตรได้ มีหนัาจอแสดงระยะทาง และค่าที่เกิดจากการวัด หรือคำนวณ


 view
รหัส : 094101
ล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล WAUGH


เป็นเครื่องมือวัดระยะทางละเอียดชนิดเดินตาม ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สามารถคำนวณหาพื้นที่ และปริมาตรได้ มีหนัาจอแสดงระยะทาง และค่าที่เกิดจากการวัด หรือคำนวณ


 view
รหัส : 095202
ล้อวัดระยะทาง Top Measure TM12

TOP MEASURE TM12 เป็นเครื่องมือวัดระยะทางละเอียด ชนิดเดินตาม สามารถพับเก็บได้ 2 ท่อน ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีระบบแสดงระยะทางการวัด และเซ็ตศูนย์ได้ 2 ตำแหน่ง ทำให้สะดวกในการใช้งาน
ราคา: 4,500.00


 view
รหัส : 093102
ล้อวัดระยะทาง Rotosure PROFESSIONAL

เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม ทำด้วยวัสดุแข็งแรง สามารถวัดได้ถึง 10 กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก South Africa


 view
รหัส : 093104
ล้อวัดระยะทาง Rotosure 1000 DELUXE

เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม ทำด้วยวัสดุแข็งแรง สามารถวัดได้ถึง 10 กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก South Africa


 view
รหัส : 093101/1
ล้อวัดระยะทาง Top Measure TM06

เป็นเครื่องมือวัดระยะทางละเอียด ชนิดเดินตาม สามารถพับเก็บได้ 3 ท่อน ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีระบบแสดงระยะทางการวัด และเซ็ตศูนย์ได้ 2 ตำแหน่ง ทำให้สะดวกในการใช้งาน
ราคา: 3,800.00


 view
รหัส : 092701
ล้อวัดระยะทาง Myzox MG-20S

MYZOX MG-20S เป็นเครื่องมือวัดระยะทางชนิดเดินตาม ที่ใช้วัดพื้นที่ผิวแข็ง เหมาะสำหรับใช้งานทั้ง ภายนอก และภายใน ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรงไม่เสียหายง่าย ใช้ในงานวางท่อ, งานสร้างถนน, งานด้านวิศวกรรม, งานทำแผนที่
ราคา: 5,500.00


หน้า 1/1
1