ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Distance Meter
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


NIKON Automatic Level article

รายละเอียด NiIKON AE-7C Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 30 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 220 มม.(8.6 นิ้ว)
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.6 ม.
 • ความคมชัดของภาพ Resolving Power 3 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร 
 • ศูนย์เล็งมีเลนส์ขยาย Optical มองเป้าหมายได้ง่าย
 • เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปกากบาท Cross Line
 • ปุ่มปรับภาพให้ชัดอยู่ในตำแหน่งที่ปรับได้ถนัดมือ
 • ค่าตัวคูณคงที่ : 100 / ค่าบวกสเตเดียคงที่ : 0 ม.
 • ชุดอัตโนมัติ compensator ระบบแรงดันอากาศ
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.35 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 16 ลิปดา
 • ทำระดับ ไป-กลับในระยะ 1 กม. +/- 1.0 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 118 มม.
 • จานองศาอ่านมุมราบระบบ 360 องศา 
 • อ่านค่ามุมโดยตรงได้ 1 องศา 
 • อ่านโดยประมาณได้ละเอียดถึง 6 ลิปดา
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • มีกระจกมองระดับน้ำฟองกลม แบบเห็นภาพหัวตั้ง
 • มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
 • ใช้ได้ทั้งขาตั้งหัวเรียบ และหัวโค้งนูน
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • ขนาดกล้อง (กว้าง136 x ยาว220 x สูง142มม.)
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.70 กิโลกรัม
 

          รายละเอียด NiIKON AP-8 Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 28 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 190 มม.(7.5 นิ้ว)
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.6 ม.
 • ภาพคมชัด Resolving Power 3.5 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.75 เมตร 
 • มีศูนย์เล็งปืนมองเห็นเป้าหมายได้ง่าย
 • เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปกากบาท Cross Line
 • ปุ่มปรับภาพให้ชัดอยู่ในตำแหน่งที่ปรับได้ถนัดมือ
 • ค่าตัวคูณคงที่ (อัตราส่วนสเตเดีย) 1 : 100
 • ชุดออโตระบบแม่เหล็ก เป็นตัวลดการสั่นสะเทือน
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.5 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 16 ลิปดา
 • ทำระดับ ไป-กลับในระยะ 1 กม. +/- 1.5 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 110 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา 
 • อ่านค่ามุมโดยตรงได้ 1 องศา 
 • อ่านโดยประมาณได้ละเอียดถึง 6 ลิปดา
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • มีกระจกสำหรับสะท้อนมองระดับน้ำฟองกลม
 • มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
 • ใช้ได้ทั้งขาตั้งหัวเรียบ และหัวโค้งนูน
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • ขนาดกล้อง (กว้าง123 x ยาว190 x สูง128มม.)
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.25 กิโลกรัม

 

          รายละเอียด NiIKON AC-2S Auto Level

 • กำลังขยายภาพ 24 เท่า มองเห็นภาพหัวตั้งตรง
 • ลำกล้องส่องมีความยาว 190 มม.(7.5 นิ้ว)
 • เลนส์หน้ากล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.
 • ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีความกว้าง 2.6 ม.
 • ความคมชัดของภาพ ResolvingPower 3.5 พิลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.75 เมตร 
 • มีศูนย์เล็งปืนมองเห็นเป้าหมายได้ง่าย
 • เส้นสายใยออกแบบเป็นรูปกากบาท Cross Line
 • ปุ่มปรับภาพให้ชัดอยู่ในตำแหน่งที่ปรับได้ถนัดมือ
 • ค่าตัวคูณคงที่ (อัตราส่วนสเตเดีย) 1 : 100
 • ชุดออโตระบบแม่เหล็ก เป็นตัวลดการสั่นสะเทือน
 • ความละเอียดในการปรับเส้นเล็ง +/- 0.5 พิลิปดา
 • ย่านการทำงานอยู่ในช่วง +/- 16 ลิปดา
 • ทำระดับ ไป-กลับในระยะ 1 กม. +/- 2.0 มม.
 • มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานองศาราบ 110 มม.
 • ระบบจานองศาราบชนิดอ่านมุม 360 องศา 
 • อ่านค่ามุมโดยตรงได้ 1 องศา 
 • อ่านโดยประมาณได้ละเอียดถึง 6 ลิปดา
 • ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • มีกระจกสำหรับสะท้อนมองระดับน้ำฟองกลม
 • มีควงส่ายซ้าย-ขวา เป็นระบบส่ายได้รอบตัว
 • ใช้ได้ทั้งขาตั้งหัวเรียบ และหัวโค้งนูน
 • ลำกล้องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6
 • ขนาดกล้อง (กว้าง123 x ยาว190 x สูง128มม.)
 • น้ำหนักของตัวกล้อง 1.25 กิโลกรัม
 กล้องระดับอัตโนมัติ Automatic Levels

TOPCON Automatic Level article
SOKKIA Automatic Level article
GANCE Automatic Level article
PENTAX Automatic Level article
LEICA Automatic Level article
Topcon AT-B2 Auto Level article
Topcon AT-B3A Auto Level article
Topcon AT-B4A Auto Level article
Sokkia B20 Auto Level article
Sokkia B30A Auto Level article
Sokkia B40A Auto Level article
Gance GB20 Auto Level article
Gance G3-32X Auto Level article
Pentax AL-M32 Auto Level article
Pentax AP-230 Auto Level article
Nikon AE-7C Auto Level article
Leica NA730 Auto Level article