เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสำรวจภัณฑ์  THAI SURVEYING INSTRUMENTS LTD.,PART. ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือสำรวจ Surveying Instrument ประเภทกล้องประมวลผลรวม Total Station , กล้องวัดมุม Theodolite , กล้องวัดระดับ Level ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์สินค้าชั้นนำ ที่มีความละเอียดเที่ยงตรง แม่นยำ คุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  อาทิ กล้องสำรวจ Topcon , Sokkia , Pentax , Nikon , Trimble , Leica  Etc. พร้อมประสบการณ์หลังการขายมานานกว่า 30 ปี

นอกจากนี้ห้างฯ ยังจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจชนิดต่างๆ Surveying Accessories  เช่น ชุดปริซึมสำหรับกล้องสำรวจ Total Station (Prism Reflection System) , ขาตั้งกล้อง Surveying Tripod , ไม้สต๊าฟ Levelling Staff , เข็มทิศสำรวจ Surveying Compass  สินค้าประเภทวัดระยะชนิดต่างๆ Distance Measuring Equipment เช่น เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ Laser Distance Measure , กล้องวัดระยะ Laser Rangefinders , เครื่องหาพิกัด GPS , ล้อวัดระยะทาง Distance Measuring Wheel , เทปวัดระยะทาง Measuring Tape สินค้าประเภทเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุในงานก่อสร้าง Testing Equipments สำหรับงานดิน Soil, งานคอนกรีต Concrete, งานแอสฟัสต์ Asphalt, วัสดุ Aggregate, เหล็ก Steel ฯลฯ