FIELD DENSITY TEST ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม

รหัสสินค้า : SOT1

ราคา

6,200.00 ฿


7,000.00 ฿

 (-11%)
ราคารวม 6,200.00 ฿

ในการทดสอบดิน เราจำเป็นต้องรู้ค่าความหนาแน่นในดิน โดยจะใช้เครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้ทรายแทนที่ (Sand Displacement) ด้วยวิธี Sand Cone Method ตามมาตรฐาน : ASTM D-1556, AASHTO T-191

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) รุ่น SOT1 ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand

รายละเอียด (Specification) :

  1. กรวยทรายทำด้วยสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 นิ้ว ปลายอีกข้างหนึ่งมีเกลียวสำหรับต่อเข้ากับเกลียวปากขวด ตรงกลางมีลิ้นสำหรับเปิดหรือปิดให้ทรายในขวดไหลผ่านอย่างอิสระ จำนวน 1 อัน
  2. แผ่นฐานทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ ขนาดสี่เหลี่ยมประมาณ 300x300 มม. ตรงกลางมีรูกลมทำเป็นบ่าสำหรับให้ปากกรวยวางได้แนบสนิทพอดี ด้านบนยกขอบโดยรอบ ด้านล่างเรียบจำนวน 1 แผ่น
  3. ขวดทำด้วยสแตนเลสหรือพลาสติก ปริมาตรความจุประมาณ 4 ลิตร ปากขวดมีเกลียวสำหรับต่อเข้ากับกรวยพอดี จำนวน 1 ใบ
  4. ทรายทดสอบ ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D-1556 หรือ AASHTO T-191 ความจุ 25 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
  5. ทัพพีใช้ตักดิน เป็นโลหะหรือสแตนเลส ความยาวประมาณ 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
  6. สกัดเป็นเหล็กหน้ากว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน
  7. ค้อนยาง จำนวน 1 อัน
  8. กระป๋องอลูมิเนียมใส่ตัวอย่างดิน ขนาด 5 ออนซ์ มีฝาปิด จำนวน 12 ใบ
  9. ที่ตักทราย ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ จำนวน 1 อัน
  10. แปรงขนอ่อน ขนาดใหญ่กว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 อันแบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด