กล้องประมวลผลรวม TOTAL STATION

  TOTAL STATION กล้องสำรวจประมวลผล เป็นกล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับใช้วัดค่ามุม และค่าระยะ พร้อมโปรแกรมในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เบ็ดเสร็จอยู่ในกล้องตัวเดียวกัน ลักษณะของตัวเครื่องจะประกอบกันด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ เครื่องวัดระยะ Electronic Distance Meter (EDM) และกล้องวัดมุม Theodolite โดยใช้แกนกล้องโทรทัศน์ (Telescope) ร่วมกัน

 

  กล้องประมวลผลรวม Total Stations  เรียกชื่อได้หลายคำ เช่น กล้อง Total Station กล้องโทเทิลสเตชั่น , กล้องสำรวจประมวลผล Total Station , เครื่องมือวัดระยะ Total Station , เครื่องวัดระยะทาง Total Station , กล้องวัดระยะทาง Total Station ,  เครื่องวัดระยะทาง Electronic Total Station . เครื่องมือวัด ระบบเลเซอร์ Laser Total Station , กล้องสำรวจ ชนิดวัดมุมและวัดระยะทาง Total Station Theodolite , กล้องวัดระยะทาง EDM Total Station , เครื่องวัดระยะทาง ระบบไม่ต้องใช้เป้าปริซึม Reflectorless Total Station (Non Prism Total Station)  , robotic total stations .

 

  กล้องประมวลผลรวม Total Stations เป็นกล้องสำรวจวัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด Infrared และใช้เป้าสะท้อนแสง Prism ในการวัดระยะทาง แยกประเภทออกได้อีกเป็น

   1.Reflectorless Total Station สามารถวัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนแสง Prism ในระยะใกล้ตามความสามารถของตัวกล้อง
   2.Robotic Total Station มีระบบขับเคลื่อนตัวเองด้วยมอเตอร์ สามารถสั่งการเคลื่อนไหวของกล้องผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เล็งเป้าหมายได้อัตโนมัติ และเมื่อใช้กับเป้าสะท้อนแสงชนิดพิเศษ ตัวกล้องก็สามารถเคลื่อนไหวตามการแคลื่อนไหวของเป้าฯได้
   3.Remote Total Station เป็นกล้องชนิดเดียวกันกับ Robotic Total Station ใช้ระบบวิทยุในการเชื่อมต่อสั่งการทำงานของตัวกล้อง สะดวกเพราะสามารถทำงานลำพังด้วยตัวคนเดียว

 

  การเลือกกล้องให้เหมาะกับงานที่ทำ

  TOTAL STATIONS กล้องประมวลผล ขนาดเล็ก

• งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys
• งานวางผัง Setting-out Survey
• งานสำรวจวางตำแหน่งจุดตอกเสาเข็ม Pile Setting Out
• งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey
• งานสำรวจเส้นทาง Route Survey
• งานสำรวจธรณี Geologic survey
• งานชลประทาน Irrigation

  TOTAL STATIONS กล้องประมวลผล ขนาดใหญ่

• งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey
• งานประมวลผลข้อมูล สำรวจทุกชนิด  All Field Survey Data Processing
• งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys
• งานสำรวจค่าความเบี่ยงเบน Deviation Survey
• งานสำรวจเส้นทาง Route Survey
• งานรังวัดวิศวกรรม Engineering survey
• งานรังวัดเหมือง Mine survey